[email protected] |   080 539-3883 |  

Delivering Quality must go on by ThaiReefer Group

5 กรกฏาคม 2559

Thaireefer and Konecranes in Shanghai

แม้ว่าเศรษฐกิจโลก และของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียจะประสบปัญหามากน้อยสักเพียงใดก็ตาม แต่กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ก็ยังคงมุ่งมั่นให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ การขาย/เช่าตู้คอนเทนเนอร์ การซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การให้บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์แห้งและคอนเทนเนอร์เย็นทั้งที่ลานมหาชัย ลานลาดกระบัง ลานแหลมฉบัง และลานสงขลา โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าชายแดนทางใต้ กลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ได้ขยายพื้นที่การให้บริการขนส่งและการเพิ่มพื้นที่ลานที่ด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพรัอมจัดบริการรถยกคอนนี่เครน Kone Crane และรถเทรลเลอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในส่วนชายแดนทางภาคใต้ มาเลเซียและสิงคโปร์

Delivering Quality เป็นพันธะสัญญาของกลุ่มบริษัทไทยรึเฟอร์ที่มีต่อท่าน ขอให้ลูกค้าโปรดมั่นใจในการบริการของเรา (ผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยรีเฟอร์ได้ไปเยี่ยมโรงงาน Konecranes ที่Shanghai, China เมื่อเร็วๆ นี้)

.