info@petikemas.co.th |   080 539-3883 |  

การทำงานของเทลลิฟท์สำหรับคลังสินค้า

แม้จะมีการติดตั้งเทลลิฟท์ ก็สามารถโหลดสินค้าที่คลังสินค้าได้ตามปกติ ดูรูปภาพที่นี่ไทยรีเฟอร์ให้บริการเทลลิฟท์ที่มีความจุในการยกถึง 2 ตัน โดยสามารถติดตั้งได้กับหางลากทุกประเภท เพื่อสะดวกต่อการโหลดสินค้า และการขนถ่ายสินค้า นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

.