info@petikemas.co.th |   080 539-3883 |  

บริการขนส่ง

บริษัทเปติเคมาส ขนส่ง จำกัด ให้บริการขนส่งทั่วประเทศไทย และมาเลเซีย และเรายังให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร, จีนตอนใต้, เวียดนาม, พม่า และลาว เรายังเป็นผุ้เชี่ยวชาญในการขนส่ง ISO แท้งค์ อีกด้วย

ISO Tank Logistic

เรามีลานตู้คอนเทนเนอร์ และ ISO แท้งค์บริการที่สะเดา ลานสะเดาของเรามีบริการซ่อม, บริการลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และ ISO แท้งค์ และยังมีบริการล้างแท้งค์สารเคมีอีกด้วย

ISO Tank Logistic

ทีมงานของเรา เปติเคมาส ขนส่ง ได้สำเร็จการเข้าอบรมหลักสูตร ITCO ISO Tank Container Training Course ซึ่งได้รับความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ :

Petikemas ITCO Certificate

• แนะนำเกี่ยวกับแท้งค์
– การแนะนำเกี่ยวกับตัวแท้งค์
– อะไหล่แท้งคต์ และอุปกรณ์การให้บริการ

• กฏระเบียบ
– การแนะนำเกี่ยวกับรหัส โค้ด IMDG
– คำแนะนำ และบทบัญญัติเกี่ยวกับ Portable แท้งค์
– การออกแบบ การสร้าง และการใช้งานของ Portable แท้งค์
– ระดับการบรรจุของเหลวในแท้งค์
– การทำเครื่องหมาย และการจัดวาง

• แผนการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่ง
– ข้อบังคับระดับภูมิภาค
– การพิจารณาอุปกรณ์
– ข้อควรพิจารณาในการดำเนินงาน

• การบำรุงรักษา และซ่อมแซม
– กระบวนการในลานพัก
– การล้างทำความสะอาดแท้งค์
– การประเมินการซ่อม
– การตรวจสอบ และทดสอบ

ติดต่อทีมงาน เปติเคมาส ขนส่ง เพื่อขอราคา


ISO Tank Logistics
ISO Tank Logistics
ISO Tank Logistics
ISO Tank Logistics

Related Link

– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นจาก จ.สงขลา
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นจาก จ.สุราษฎร์ธานี
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคเหนือ
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคตะวันออก
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคกลาง
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคตะวันตก
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง โซนภาคใต้
– เส้นทางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เย็นแช่แข็ง ข้ามแดน
– บริการขนส่งข้ามแดนระหว่าง มาเลเซีย-ไทย.