info@petikemas.co.th |   080 539-3883 |  

กระจายความปลอดภัยในรัศมี 2,000,000 กิโลเมตรเปติเคมาส ได้การยอมรับโดย BST ว่าเป็น บริษัทขนส่งที่กระจายสินค้าได้อย่างปลอดภัยในรัศมี 2,000,000 กิโลเมตร ในเวลาเดียวกัน "วันปลอดความเสียหาย" ก็ได้ถูกตั้งขึ้น โดยเน้น 9 หลักความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

1. อุบัติภัยทั้งหมด สามารถป้องกันได้
2. การป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ถือเป็นภารกิจที่ดี
3. การบริหารคือความรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันความเสียหาย
4. การเข้าร่วมของผู้ถือหุ้น และตั้งมั่นที่จะป้องกันความเสียหายถือเป็นสิ่งจำเป็น
5. การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการว่าจ้างงาน
6. การอบรมพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวให้ทำงานอย่างปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำ
7. การสังเกตการณ์เรื่องความปลอดภัยและการแบ่งปันประสบการณ์ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ
8. ทุกการดำเนินงานที่เสี่ยงภัย สามารถทำให้ปลอดภัยได้
9. เราจะส่งเสริมความปลอดภัยที่นอกเหนือจากงานให้กับพนักงานของเรา

ติดต่อทีม เปติเคมาส ได้ที่ info@petikemas.co.th สำหรับโซลูชันการกระจายสินค้าที่ดีที่สุดของคุณ.